Екселенс е мултинационална компания, с колектив съставен от хора от различни култури. В нашия екип, помежду си говорим свободно на повече от 10 езика!

Като правило, преподавателите в Екселенс са естествени носители на езика или владеят преподавания език на такова ниво (C2 по Общоевропейската езикова рамка).

Освен това, всички преподаватели говорят свободно поне още един чужд език. Под „говорят свободно” имаме предвид най-малко нива B1/B2 на Общоевропейската езикова рамка (CEFR).

Това означава, че нашите преподаватели са преминали през процеса на изучаване на чужд език. Те знаят кое „работи” и кое не и разбират колко труден и обезсърчаващ е този процес понякога. А, това им помага да са по-добри учители!