Татяна Спахийска

Преподавател по английски и български


Татяна Спахийска е родена и живее в София. Освен родния си български, тя владее свободно английски и чешки език. Преди тринайсет години решава да пренасочи професионалното си развитие към езиковото обучение и да използва езиковите си умения в работата. След получаване на международно признат сертификат с удоволствие и интерес прилага уменията си, придобити с квалификациите си и опита през годините. Вярва, че езикът е прозорец към света.

Квалификация

  • CELTA (Сертификат за преподаване на английски език на възрастни) – Университет Кеймбридж.
  • Свидетелство за допълнителна професионална подготовка по специалност “Учител по английски език в средното училище” – НБУ, София.
  • Магистърска степен (металургия) – Технически Университет, Острава, Чехия.