Петър ван Ейперен

Старши преподавател по английски и холандски


Петър е роден близо до Ротердам, Холандия и е изучавал социология и немска филология в Амстердам и Берлин. През основна част от професионалната си кариера, той е учител и притежава сертификати за преподаване от Университетите в Кеймбридж и Амстердам.Въпреки привързаността си към Амстердам, който чувства като втори роден град, желанието му да изследва далечни страни не спира през последните 15 години. Той прекарва две години в Берлин, като част от неговата дипломна подготовка по социология. По-късно, избира да специализира в обучението на английски език и заминава за Богота, Колумбия, където преподава различни нива на английски на възрастни и ученици. В момента Петър живее в София и преподава холандски и английски в Excellence.

Квалификация

  • DELTA (Диплома за преподаване на английски език на възрастни) Модули 1 & 3, Университет Кеймбридж.
  • CELTA (Сертификат за преподаване на английски език на възрастни) – Университет Кеймбридж.
  • BKO сертификат за преподаване – Университет Амстердам.
  • Сертификат за свободно и професионално владеене на английски език – Университет Кеймбридж, изпит ЕSOL.
  • Магистърска степен по социология - Университет Амстердам и Хумболдт Университет Берлин.