Георги Няголов

Преподавател по юридически английски


Георги е висококвалифициран преподавател по език със задълбочени познания в областта на правото. През последните десет години той води курсове по общ и специализиран английски език, английска литература и превод в Софийския университет, както и за частни и обществени институции, като административни съдилища на територията на град София, администрацията на Президента на Република България. Той е също съавтор на първия учебник по юридически английски, създаден специално за български професионалисти.

Квалификация

  • Доктор по английска средновековна и ренесансова литература – Софийски университет, България.
  • Магистър по английска и американска литература – Софийски университет, България.