Джованна Дигрегорио

Преподавател по английски и италиански


Джованна е родена в малко градче, близо до Бари, Италия и изучава Чужди езици и култура (руски и испански език) в Университета в Бари. След завършване на висшето си образование, тя прекарва повече от година в Русия, учейки в Университета в Санкт Петербург и работейки като доброволец в детска библиотека. Започва като преводач на свободна практика, но интересът й към пътуването и мултинационалната среда я насочват към следването за магистърска степен по Евро-средиземноморски туризъм и култура, провеждащо се в Италия и Словения. Като студент към програмата „Еразъм”, Джованна живее в Мурсия, Испания и участва в различни проекти в Европа, които са с цел засилване на солидарността и толерантността между младите европейци и популяризирането на междукултурния диалог и неформалното образование. През 2012, една от тези програми я довежда в София за участие в международно сътрудничество с местна неправителствена организация в сферата на социалното приобщаване и глобалното образование. Джованна решава да остане в България и да специализира в преподаването на италиански и английски на възрастни и деца.

Квалификация

  • CELTA (Сертификат за преподаване на английски език на възрастни) – Университет Кеймбридж.
  • TKT – Teaching Knowledge Test (Тест за преподавателски познания) – Университет Кеймбридж.
  • Магистърска степен по Евро-средиземноморска култура и туризъм: Университета в Бари (Италия) и фондация EMUNI (Словения).
  • Бакалавърска степен по чужди езици и култура – Университета в Бари (Италия).