Интерактивни бели дъски SMART™

SMART Board 150x150Решението SMART™ е бяла интерактивна дъска, чувствителна на допир, която напълно преобразява начина, по който хората преподават, водят срещи и презентират. Тя съчетава простотата на обикновената бяла дъска с възможностите на компютър. С нея Вие можете да запазвате и принтирате записки, да работите заедно върху електронни документи, да споделяте информация и да представяте мултимедийни материали. Независимо дали Вие преподавате в пълна зала със студенти, водите среща с колеги или представяте идеи пред потенциални клиенти, с дъската SMART™ ще можете да привлечете и приковете вниманието на аудиторията.

 

Обучение за работа с продукта SMART™

SMART 150x150Ако Вашата организация е инвестирала в технологията интерактивни бели дъски SMART™, Вие ще оцените лекотата и достъпността в ежедневната работа с нея. За да използвате оптимално възможностите на SMART™ продуктите, е изключително важно крайните потребители да усещат увереност в боравенето с продукта и да познават широката гама от характеристики и възможности, които SMART™ предлага.

Excellence предлага адаптирани към клиента обучения за работа с дъските SMART™ за нови или вече съществуващи потребители с цел да подобрят резултатите си. Тренингите ни варират от полудневно въвеждащо обучение до задълбочени курсове, ориентирани към създаване и управление на документи. Чрез практически упражнения, стъпка по стъпка, ние Ви помагаме да оптимизирате използването на дъските SMART™.

За повече информация разгледайте www.smarttech.com